POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Valor Positiu posa a l’abast dels consumidors/es i usuaris/àries del lloc web https://www.valorpositiu.com.mialias.net el coneixement de la política de Protecció de Dades de caràcter personal.

L’accés al lloc web no necessita un registre previ, en tot cas és el propi usuari/ària que amb la seva navegació accepta íntegrament la mateixa.

Cal saber que l’usuari/ària té la total llibertat i voluntarierat de facilitar les seves dades personals necessàries per a la prestació de serveis i/o, per a la venda de productes, la resposta a consultes, el registre i/o l’emplenament de qualsevol dels nostres formularis en línia.


Introducció

La política de privacitat de Valor Positiu funciona d’acord amb la normativa del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, en endavant RGPD).


Responsable

Hi ha una persona que es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades. La seva funció comprèn protegir les dades personals que l’usuari/ària ha proporcionat a Valor Positiu. Si l’usuari/ària té qualsevol dubte, consulta, petició o suggerència, pot escriure un correu electrònic a: info@valorpositiu.com.mialias.net

Valor Positiu és una marca comercial, inscrita a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (pendent de confirmació).

El lloc web i adreces URL derivades de https://www.valorpositiu.com.mialias.net (en endavant, lloc web) són responsabilitat de Valor Positiu i, la informació que s’hi pot recaptar s’incorpora en els sistemes de tractament propis.

Identitat: Anna Viñolas i Ramisa i Jordi Pinsach Fornells (Valor Positiu)
CIF: 47847623X / B-17953613
Dir. postal: Carrer Mas Falgàs, 2-6, 2n Pis, Despatx 6A-6B, 17180, Vilablareix (Girona)
Telèfon: 661 20 39 40 / 629 70 85 64
Correu electrònic: info@valorpositiu.com.mialias.net

Delegat de Protecció de Dades: info@valorpositiu.com.mialias.net


Limitació de responsabilitat

Valor Positiu és responsable únicament de la informació que obté amb prèvia sol·licitud dels usuaris del seu lloc web.

Valor Positiu no es fa responsable de la informació personal que de manera eventual es pugui transmetre o facilitar mitjançant qualsevol altre mecanisme.

Transparència
Valor Positiu és una marca comercial que proporciona informació transparent, concisa i verdadera. Utilitza un llenguatge clar i senzill en totes les seves vessants; condicions de tractament de dades i, respostes a l’exercici dels seus drets.


Tractament i conservació de les dades personals

Valor Positiu té l’objectiu d’oferir eines psicològiques, emocionals i socials en l’àmbit esportiu, empresarial i personal. Per això, les dades personals que els usuaris i les usuàries proporcionin al lloc web es faran servir exclusivament per gestionar l’adquisició d’aquests serveis i, per fer-los arribar informació sobre els serveis que ofereix la mateixa.

El tractament de dades indicat es basa en l’existència d’un interès legítim, entenent que com a interessats/des en els serveis de Valor Positiu, els usuaris/àries donen el seu consentiment pel que fa al tractament de les seves dades personals i a l’ús de cookies en el lloc web.

Aquest fet, implica les següents premises:

  1. Valor Positiu conservarà les dades dels usuaris/àries mentre tingui el constentiment dels mateixos/es i, en els casos en què Valor Positiu estigui obligada legalment a fer-ho.
  2. Segons els drets que otorga la normativa vigent en protecció de dades, els usuaris/àries podran dirigir-se a la marca per presentar la reclamació que considerin oportuna, així com per exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO) del tractament de les dades de caràcter personal. Quan un usuari vulgui deixar d’estar en els fitxers de la marca, ho comunicarà i, en aquell mateix moment, s’eliminaran totes les dades que no siguin estrictament necessàries per completar les gestions administratives i acadèmiques dels cursos que hagi realitzat l’usuari/ària.

Totes les dades són desades i emmagatzemades en els servidors de la pròpia de Valor Positiu.

Quan un usuari/ària accedeix al lloc web, està acceptant la política de privacitat del mateix. Per això es recomana accedir a la informació, llegir-la, acceptar-la i complir-la abans d’accedir als continguts del lloc web o bé, contractar qualsevol servei ofert per Valor Positiu.

L’usuari/ària ha de saber i conèixer que la navegació pel lloc web comporta la recollida i tractament de les seves dades. Per aquest motiu, Valor Positiu es compromet a actualitzar (en aquesta mateixa pàgina) els canvis que s’efectuïn en la política de privacitat, així com a comunicar-ho en qualsevol altre lloc que consideri apropiat.

En cap cas Valor Positiu cedirà les dades personals a cap altre usuari/ària, excepte per obligació legal o requeriment judicial.


Drets dels interessats/des

Valor Positiu segueix l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), a partir del qual es compromet a utilitzar les mesures apropiades i necessàries per garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades de l’usuari/ària tenint en compte els riscos que acompanyen el seu tractament.

En cas que un usuari/ària introdueixi dades que no corresponen a les seves (facilita dades de tercers), seran aquests últims els responsables de les seves dades de caràcter personal i, els que hauran d’adoptar les mesures necessàries, descrites anteriorment, eximint a l’entitat de qualsevol responsabilitat.

Drets ARCO
Segons el capítol 3 del RGPD, totes les persones poden exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO) amb relació a les seves dades personals.

D’aquesta manera, les entitats estan obligades a garantir el compliment d’aquests drets, proporcionant a l’usuari/ària un canal de comunicació d’atencio a l’alumnat. En el cas de Valor Positiu, l’interessat ha d’escriure un correu electrònic a: info@valorpositiu.com.mialias.net notificant qualsevol d’aquests drets:

  • Dret d’Accés: consulta de les dades personals incloses en els fitxers de Valor Positiu.
  • Dret de Rectificació: modificació de les dades personals si són errònies.
  • Dret de Cancel·lació o supressió: suprimir les dades personals dels fitxers de Valor Positiu.
  • Dret d’Oposició: oposició al tractament de les dades personals per part de Valor Positiu, sempre que hi hagi un motiu legítim i fonamentat per fer-ho.

L’usuari/ària està obligat a proporcionar dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades i, es fa càrrec de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació a Valor Positiu i a tercers.

Consentiment per al compliment de la LSSI-CE

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Valor Positiu sol·licitarà a l’usuari/ària el seu consentiment exprés (i aquest, si així ho vol, l’hi otorgarà) per poder fer ús de les seves dades personals. La finalitat d’aquest ús és únicament enviar-li informació sobre el lloc web i les diverses ofertes i promocions que tenim.

L’usuari/ària podrà eliminar, en qualsevol moment, el consentiment per rebre notificacions comercials.

Valor Positiu té el compromís i la responsabilitat d’oferir un ellaç (disposat en cadascuna de les comunicacions comercials) mitjançant el qual l’usuari/ària podrà eliminar el consentiment per rebre aquest tipus de notificacions.

Valor Positiu aposta per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals dels usuari/àries que en formen part. Per això, ha treballat per obtenir els nivells de seguretat requerits, segons la normativa de Protecció de Dades Personals.

Shopping Cart
Unir-se a la Llista d'espera T'informarem quan estiguin definides les dates de la pròxima edició. Si us plau, deixi la seva adreça de correu electrònic preferida a continuació.