AVÍS LEGAL

1. Termes i condicions d’ús
D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’usuari i a la usuària que la titularitat de la pàgina web https://www.valorpositiu.com és de Valor Positiu, inscrita a l’Oficina Española de Patentes y Marcas.


Les dades d’identificació són les següents:
Identitat: Anna Viñolas i Ramisa i Jordi Pinsach Fornells (Valor Positiu)
CIF: 47847623X / 41575243Y
Dir. postal: Carrer Mas Falgàs, 2-6, 2n Pis, Despatx 6A-6B, 17180, Vilablareix (Girona)
Telèfon: 623 109 039
Correu electrònic: info@valorpositiu.com

Delegat de Protecció de Dades: Contacte DPD: info@valorpositiu.com


L’ús de la pàgina web està subjecta a la Política de Privacitat i Termes i Condicions d’ús descrites. Per això, l’usuari/ària té l’obligació de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la pàgina web, ja que Valor Positiu es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis i, de les disposicions d’accés i ús.


Si l’usuari/ària no accepta les condicions d’accés i ús, s’ha d’abstenir d’utilitzar la pàgina web i el seu contingut.


Ús pàgina web
L’usuari i la usuària es compromet a fer un correcte ús de la pàgina web, així com de la informació dels seus serveis i/o activitats, subjectes a la normativa aplicable i, amb la moral i els costums adequats acceptats per l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualsevol altre condició establerta a https://www.valorpositiu.com


Tanmateix, es compromet a evitar l’ús de qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el mateix text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús apropiat dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.


Funcionament de la pàgina web
En cas que l’usuari/ària incompleixi les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, Valor Positiu es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva pàgina web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte.


Valor Positiu farà el possible per mantenir la pàgina web en bon funcionament, evitant errors i, en el seu defecte, reparant-los. També, es compromet a mantenir els continguts actualitzats.


Responsabilitats
L’usuari i l’usuària són els únics responsables de l’ús que puguin fer de qualsevol informació o tractat de la pàgina web.


Valor Positiu no es fa responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’usuari/ària que es derivi de l’accés i ús de la pàgina web.


Tampoc es fa responsable dels danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la pàgina web. Tampoc, dels danys i/o perjudicis que es puguin produir en sistemes informàtics, provocats per virus, atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.


L’usuari/ària serà responsable dels danys i/o perjudicis que Valor Positiu pugui tenir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i la Política de Privacitat i de Cookies.


Propietat intel·lectual i industrial dels continguts

Valor Positiu és titular de tots els textos, les imatges, els continguts, el logotip i, les formes de presentació i, estructura del lloc web. Aquests, són drets sobre els Continguts de la pàgina web protegits com a propietat intel·lectual per l’ordre jurídic espanyol segons el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en què es regularitzen, s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.


Queda totalment prohibit l’ús, la còpia, la distribució, la comunicació o la transformació (total o parcial) del contingut de la pàgina web per part de l’usuari/ària, exepte que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


Legislació
Aquest avís legal actua i s’interpreta d’acord amb la legislació espanyola.


Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui generar a través de l’accés al lloc web, es gestionarà a través dels jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.


Contacte
Per a qualsevol dubte,pregunta o suggeriment referent a l’Avís Legal us podeu posar en contacte amb Valor Positiu a través del correu electrònic: info@valorpositiu.com

2. Política de compra
Valor Positiu ofereix diferents tipus de serveis:

Les intervencions/formacions realitzades a entitats esportives o empreses (online o presencial).

Les formacions per altres centres formatius (online o presencial) o per a la preparació d’oposicions (online).

Les sessions individuals de psicología esportiva, psicoteràpia i coaching (online o presencial).

Qualsevol de les dues modalitats, en formació online, es realitza sempre a través de la plataforma Moodle i Google Meet.


Procés de compra
Per poder gaudir de l’accés a les formacions, l’usuari/ària s’ha de matricular mitjançant un formulari establert a la nostra pàgina web.


L’usuari/ària ha de complimentar el formulari d’inscripció amb les dades personals i el curs a realitzar. Un cop enviat el formulari, l’usuari/ària rep un correu electrònic de confirmació de la matrícula.


És de compliment obligat proporcionar les dades personals correctes per tal d’expedir correctament els certificats lliurats en versió digital, una vegada finalitzada la formació.


Pagament
El pagament es pot realitzar a través de diverses vies: transferèmcia bancària, ingrés bancari, pagament amb targeta, paypal i bizum.


Totes aquestes opcions garanteixen un procés adequat i faciliten un comerç segur.


L’usuari/ària a l’hora de realitzar el pagament ha de facilitar les seves dades amb Nom i Cognoms, adreça completa i DNI per tal de preparar la factura corresponent.


Incidències
L’usuari/ària té a la seva disposició el correu electrònic de Valor Positiu a través del qual ha de fer arribar qualsevol incidència rebuda del servei.


Devolucions
Únicament s’admetran i es realitzaran devolucions de la matrícula del curs en cas de l’anul·lació de la convocatòria emesa per Valor Positiu. En aquest cas, l’import serà retornat en la seva totalitat.
En cap altre cas es realitzarà cap devolució.


Canvis de convocatòria i/o curs
Un cop que l’usuari/ària hagi finalitzat el procés de matriculació, no podrà realitzar cap canvi de convocatòria ni cap canvi de curs, excepte si hi ha places a oferir en una nova edició.


Dret de desistiment
El desistiment fa referència a l’anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l’import total, sempre que se sol·liciti en els catorze dies naturals després de formalitzar-la si encara no s’ha iniciat la formació.

El desistiment durant els primers dies de la formació es pot realitzar durant la primera setmana en formacions de 4 setmanes o més; i durant dues setmanes en formacions de 6 setmanes o més. En aquest cas es farà una devolució del 80% de l’import.


D’acord amb l’article 101, 97.1.i) i 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, AVE informa del dret de desestiment dels alumnes amb la matrícula finalitzada, sempre que aquest ho notifiqui complint el requisit que empara l’article en el que l’usuari/ària disposa de 14 dies naturals per a l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la decisió i sense cap mena de penalització, a través d’una notificació escrita a: info@valorpositiu.com

Si l’usuari/ària exerceix el seu dret de desistiment de la matrícula, Valor Positiu realitzarà el procés de devolució en el termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què s’accepta la sol·licitud.


Dret d’admissió
Valor Positiu es reserva el dret d’admissió d’alumnes a la matriculació dels cursos, al campus virtual i, a la cancel·lació immediata de la matrícula, en cas que es determini que un alumne no compleix els requisits per realitzar l’activitat formativa a la qual s’ha matriculat.

Shopping Cart
Unir-se a la Llista d'espera T'informarem quan estiguin definides les dates de la pròxima edició. Si us plau, deixi la seva adreça de correu electrònic preferida a continuació.